Kontakt

Hrelić

Sajam robe i antikviteta
posluje srijedom i nedjeljom od 06:00 – 14:00

OPĆI PODACI

HR0324070001100509037
OTP BANKA
Matični broj: 03219321
OIB: 43375729792